Brahekliniken
Tandläkare och specialister i samverkan


Historien bakom Brahekliniken

Brahekliniken firade 2013 sitt 20-årsjubileum, då kliniken funnits sedan 1993. Det är en av få privata specialist-tandläkarkliniker som fortfarande är helt ägd av tandläkarna själva.

Brahekliniken är remissinstans för läkare och tandläkare, där kirurgi, protetik, endodonti och/eller bettfysiologi efterfrågas. Det finns 7 behandlingsrum. C:a 3000 remisspatienter behandlas per år, vilket innebär ungefär 100 patientbesök under en vanlig dag. Även ett stort revisionsklientel går på årliga kontroller här.

Det är från början en sammanslagning av två välfungerande privatpraktiker i Stockholm. På Kallskärsgatan på Östermalm, arbetade tandläkarna Björn Sidhagen, Margareta Håkanson och Per Calme och på Renstiernas Gata på Söder fanns tandläkarna Anders Tullberg, Marie Tullberg och Kerstin Bengtson-Nyström.

Ett samarbete mellan klinikerna, vad gällde implantatbehandling, hade redan pågått under flera år. Både Björn Sidhagen och Anders Tullberg tillhör pionjärerna för den behandlingsformen. Men om kirurg och protetiker kunde arbeta under samma tak så skulle ett mycket smidigare och snabbare handläggande kunna erbjudas. Många telefonsamtal mellan klinikerna när behandlingsgångar fastslogs, skulle också kunna slippas. För patienterna, var det heller inte roligt att behöva sätta sig i en taxi efter att ha fått tänder utdragna, för att hämta sin nya protes på andra sidan Stockholm. Det fanns också en risk att de åkte till fel klinik vid återbesök.

När nuvarande lokal hittades, med lämpligt läge och yta, och närhet till buss- och T-baneförbindelser och inte minst viktigt, till tandteknikerlabbet, så var tillfället kommet att slå till. Lokalen låg på Brahegatan, så det var inte så svårt att komma på ett lämpligt namn.

Som byggledare valdes inredningsarkitekt Uno Lindh, som också hjälpt till tidigare. Han ritade inte bara rummen utan designade egna lösningar för väntrummet vad gäller tidningsställ, kapphängning, receptionsdisk m.m. Det har gett ett varmt och inbjudande intryck och inredningen står sig än idag.

När Margareta Håkanson pensionerade sig efter några år, så ersattes hon av Lars Ramsköld, specialintresserad av endodonti, vilket var varmt välkommet. Annars har det varit nästan samma personal, inalles 17 personer, hela tiden. Det är 2 tandhygienister, en sekreterare, en narkossköterska och resten tandsköterskor. Ja, en datatekniker behövs också. För 20 år sedan, så fanns inga datorer på Brahekliniken.

Alla tandläkarna är egna företagare. De är inte beroende av varandra vad gäller materialval, personal eller semesterlängd. Det är i stort sett bara den dagliga städningen, hyran, kaffet och allt papper som är gemensamma kostnader.

Sköterskorna har själva delat upp ansvarsområden emellan sig så att väntrummet, blommorna, tidningarna, autoklaverna ser snygga ut och fungerar bra. Framkallningsmaskinen, som var det jobbigaste, är sen flera år bortskänkt. All röntgen är digital.

En mycket uppskattat företeelse, är att patienterna, både etablerade konstnärer och glada amatörer, bidrar med konstutställningar i väntrummet. Tavlor byts ungefär en gång i månaden. Ibland blir det vernissage.