Brahekliniken
Tandläkare och specialister i samverkan

Allmäntandvård

Per Calme arbetar med syster Helén. Vi arbetar med all typ av vuxen allmäntandvård (ej barntandvård). Vi lägger ned stor omsorg och tid för varje patient för att alla patienter ska känna sig lugna och trygga. Vi har ett intimt samarbete med alla specialister på Brahekliniken för att ge patienten bästa möjliga vård. Som rutin kallar vi patienten en gång per år. Vi använder oss av den modernaste tekniken. För att Brahekliniken inte ska behöva stänga på somrarna så har Per Calme öppet under juli månad. På så sätt behöver inte patienten besöka en akutmottagning, och Per Calme hjälper alla patienter på Braheklinken och även andra patienter som söker hjälp.