Brahekliniken
Tandläkare och specialister i samverkan

Implantatbehandling

För att få implantatbehandling på Brahekliniken behövs en remiss från tandläkare eller läkare.

Det tar c:a 3 veckor att få en första undersökningstid. Den tiden är väl avsatt, så att det ska finnas tid för förklaringar och frågor. En kompletterande röntgenutredning kan behövas, innan definitiv behandlingsplan kan fastställas.

Varje patient får sedan ett skriftligt behandlings- och kostnadsförslag. Därefter fastläggs ett schema med alla tider inplanerade för att behandlingen ska flyta på så snabbt och effektivt som möjligt för bästa resultat.

Här används de tre största implantat system, Straumann, Dentsply (tidigare Astra) eller Nobel Biocare, som vi har lång erfarenhet av. Vilket system som väljs, avgörs från fall till fall.

Den kirurgiska delen av implantatbehandlingen utförs av specialisttandläkare Per Jesslén. I de fall när bentillgången bedöms vara otillräcklig för implantat, utförs en benuppbyggnad med eget ben eller benersättningsmedel.

Den protetiska behandlingen utförs av specialisttandläkaren Anders Tullberg.

Den ordinarie tandläkaren är också en viktig samarbetspartner och om önskvärt, så kan protetiken göras på hemmakliniken.

Vi har ett nära samarbete med ett av Stockholms modernaste tandtekniska laboratorier som heter Isodental. Det ligger nära kliniken, på Armfeltsgatan 11. Många patienter besöker laboratoriet för färgtagning, justeringar eller ändringar.

Efter avslutad behandling blir det också en genomgång i munhygien av tandhygienist eller profylaxsköterska för information och instruktion om hur den nya konstruktionen ska hållas ren. Detta är en mycket viktig del av behandlingen för ett långsiktigt gott resultat.