Brahekliniken
Tandläkare och specialister i samverkan

Käkkirurgi

Den som arbetar med kirurgi på Brahekliniken är Per Jesslén, specialist i käkkirurgi.

Käkkirurgi är en tandläkarspecialitet. Det är den kirurgiska disciplinen som diagnostiserar och behandlar sjukdomar samt defekter i munhåla, käkar, ansikte samt angränsande områden.

Specialiteten gränsar till de medicinska specialiteterna öron-, näs- och halssjukvård samt plastikkirurgi. Till specialiteten kan också läggas ämnesområdet oral medicin ett ämnesområde som utreder, diagnostiserar och behandlar sjukdomar i och kring munnens mjukvävnader.

Käkkirurgi kan delas upp i följande områden:

– Rehabilitering med implantat (Implantatoperation). – Dentoalveolär kirurgi (operativt avlägsnande av visdomständer. rötter, cystor, godartade tumörer, vävnadsnybildningar samt kirurgisk behandling av infektioner). – Munslemhinnans sjukdomar. – Behandling av käkställningsfel (underbett, överbett). – Käkledens sjukdomar – Traumaskador (olycksfallskirurgi). – Rekonstruktiv kirurgi (efter olycksfall och tumörer).

Den kirurgiska verksamheten på Brahekliniken är uteslutande inriktad på:

IMPLANTATKIRURGI DENTOALVEOLÄR KIRURGI MUNSLEMHINNANS SJUKDOMAR

Patienten kallas inom 1-2 veckor. Flertalet käkkirurgiska behandlingar utföres under lokalanestesi men patienten kan även välja narkosbehandling. Vårt motto förutom omhändertagande, omsorg samt kvalitet är att patienten skall bli väl bemött och sedd.