Brahekliniken
Tandläkare och specialister i samverkan

Protetik

Vi som arbetar på Brahekliniken med Protetik är specialisttandläkarna Anders Tullberg, Johan Segerström och Thérèse Rudolfsson med tandsköterskorna Karina och Yvonne. Vi har lång erfarenhet av specialistprotetik och hjälper patienter som behöver proteser, kronor, fasader, broar (bryggor) och implantatkonstruktioner. Vi använder företrädesvis material som hippat zirkonium såsom Denzir och/ eller helkeramiska lösningar som Empress och e.max, för god estetik och hållfasthet.

Om någon förbehandling behöver göras, så kan den göras här eller på hemmakliniken efter överenskommelse med ordinarie tandläkare.

Vid implantatbehandling terapiplaneras patienterna i samråd med behandlande käkkirurg. Vi arbetar företrädesvis med de stora systemen Straumann, Dentsply (tidigare Astra) eller Nobel Biocare, som vi har lång erfarenhet av.

Vi har ett nära samarbete med ett av Stockholms modernaste tandtekniskt laboratorium som heter Isodental. Det ligger nära kliniken, på Armfeltsgatan 11. Många patienter besöker laboratoriet för t.ex färgtagning.

För att få behandling här, så behövs en remiss. Den kan vara skriven av den ordinarie tandläkaren. Men remisser från läkare går också bra.

Det tar c:a 3 veckor att få en första undersökningstid. Den tiden är väl avsatt, så att det ska finnas tid för frågor så allt blir klart och tydligt.

Varje patient får sedan ett behandlingsförslag och ett skriftligt kostnadsförslag. Därefter görs en behandlingsplan, så att alla inblandade vet vilka tider som gäller, för att behandlingen ska kunna gå så snabbt och effektivt som möjligt.

Efter avslutad behandling får många patienter en genomgång i munhygien av vår tandhygienist eller vår profylaxsköterska för att informera sig hur den nya konstruktionen ska hållas ren. Detta är en mycket viktig del av behandlingen för ett långsiktigt gott resultat. Om ingen ordinarie tandläkare finns, försöker vi förmedla en bra kontakt.