Brahekliniken
Tandläkare och specialister i samverkan


Våra vårdgivare

Nancy Piltan, specialist bettfysiologi

Nancy Piltan, specialist bettfysiologi

Område Specialist bettfysiologi

e-post nancy.piltan@brahekliniken.se

Telefon 08-660 31 04

Om: Nancy Piltan är utbildad vid Umeå universitet och tog tandläkarexamen 2011. Genomförde specialistutbildning i bettfysiologi under åren 2017-2020 på Karolinska Institutet och erhöll specialistexamen 2020. Var innan specialistutbildning verksam som allmäntandläkare med både barn-och vuxentandvård. Utvecklade tidigt sitt odontologiska kunnande genom forskning, tjänst som undervisningstandläkare på Karolinska Institutet och Umeå universitet samt verksam på specialisttandvården i Västerås. Intresset för bettfysiologi grundar sig i att hjälpa patienter som har smärta i käksystemet och/eller begränsad käkfunktion, dvs symptom såsom huvudvärk, värk från käkar och öron, käkledsljud- och upphakningar samt yrsel, lock och tinnitus. Har även god erfarenhet av behandling av snarkare och andningsuppehåll, där en antiapnéskena kan vara till stor hjälp.

Per Jesslén, Specialist, käkkirurgi

Per Jesslén, Specialist, käkkirurgi

Område Specialist, käkkirurgi

e-post per.jesslen@brahekliniken.se

Telefon 08-660 13 03

Om: Per Jesslén har arbetat på käkkirurgiska specialistkliniker sedan 1991, som specialist sedan 1997. Under 14 år verksam på sjukhuskliniker på Centrallasarettet i Västerås, Huddinge sjukhus, Danderyds sjukhus samt Södersjukhuset. Verkade under 5 års specialistutbildning även som lärare i kirurgi på Tandläkarhögskolan i Huddinge men arbetar sedan 2005 enbart i privat praktik. Intresset spänner över hela det käkkirurgiska fältet med en viss tonvikt åt rekonstruktiva kirurgiska tekniker för benuppbyggnad inför implantatbehandlingar. Ordförande i Sveriges Privata Specialisttandläkare.

Johan Segerström, specialist protetik

Johan Segerström, specialist protetik

Område Specialist Protetik

e-post Johan.Segerstrom@brahekliniken.se

Telefon 08-660 31 03

Om: Johan Segerström, tandläkarexamen 1984 i Umeå. Specialist i Oral protetik 2006. Arbetat på Folktandvården i Region Uppsala som klinikchef i Enköping, Österbybruk och Storvreta. Sedan 2006 på Specialisttandvården Kaniken där Johan ansvarar för protetisk rehabilitering av bl a cancerpatienter, LKG-patienter samt multitrauma. Han är även handledare för blivande specialister. Johan har även arbetat på Eastmaninstitutet och Sophiahemmet båda i Stockholm och på Tandläkarhögskolan i Oslo. Johan är sedan 1995 ledamot av Sveriges tandläkarförbunds NordÖstra kursnämnd och har utbildat tandläkare och tandsköterskor under c:a 250 kurser i Sverige och utomlands. Johans intresse är att försöka ha ett protetiskt profylaktiskt arbetssätt för att tidigt förebygga inte bara karies och parodontit. Slutligen är ett förfinat leende en viktig del i motivationen för att nå bra tuggfunktion och god tandhälsa.

Anders Tullberg, Specialist, protetik

Anders Tullberg, Specialist, protetik

Område Specialist, protetik

e-post anders.tullberg@brahekliniken.se

Telefon 08-660 31 03

Om: Påbörjade mina studier till tandläkare 1969 och avlade tandläkarexamen 1973. Under åren 1977 – 1985 parallellt med arbete i Privatpraktik följde specialistutbildning inom Protetik vid Karolinska Institutet, Tandläkarhögskolan Karolinska Institutet i Huddinge och erhöll Specialistkompetens i Protetik 1985. Under min specialistutbildning har jag till stor del varit lärare på Tandläkarhögskolan på institutionerna Protetik och Teknologi. Under en tid var jag Studierektor på skolan. Tre vetenskapliga artiklar har publicerats. Därefter har jag till stor del arbetat som protetiker med patienter som remitterats för protetisk behandling. Parallellt med övrig protetisk behandling har intresset och engagemanget kommit att fokuseras på implantat behandling där jag från början av 1980-talet följt och kliniskt medverkat i den implantatprotetiska utvecklingen. 1992 var jag med och grundade Brahekliniken med övriga fem kollegor. Utöver mitt arbete som protetiker har jag varit engagerad i klinisk utbildning, kursgivare i efterutbildning för tandläkare samt kliniska studier inom implantatbehandling. Är ordförande i Privattandläkarnas Förtroendenämnd i Stockholm. Medlem i Sveriges Tandläkarförbund, Privattandläkarna och Sveriges Privata Specialist tandläkare samt i ämnesföreningen för protetik, SFOP.

Lars Ramsköld, tandläkare, endodonti

Lars Ramsköld, tandläkare, endodonti

Område Leg. tandläkare, endodonti

e-post ramskoldendo@gmail.com

Telefon 08-660 60 90

Om: Efter många år som allmäntandläkare började jag kring 1990 inrikta mig på rotfyllningar. Efter flera år på endodontiavdelningen på Tandläkarhögskolan arbetar jag sedan drygt femton år enbart med remisspatienter. För att komma till mig behöver man en remiss från sin ordinarie tandläkare. Man får sedan inom några dagar ett kallelsebrev från oss med information om bl.a. kostnad. Vanligen får man en tid inom några veckor. Vi arbetar med långa behandlingstider, oftast 60 eller 90 minuter, och gör om möjligt hela rotbehandlingen på ett besök. För bästa omhändertagande har jag två duktiga tandsköterskor till min hjälp. De svarar även på frågor per telefon, och har hand om många efterkontroller. I samband med taxereformen årsskiftet 1998/1999 blev mitt första inköp ett avancerat operationsmikroskop. Detta verktyg har revolutionerat möjligheterna att behandla svåra fall. Man kan vara säker på att hitta samtliga kanaler, och man kan borra ner i förkalkade rötter tills kanalrester kan nås. Filrakturer, som är en ganska vanlig komplikation, kan tas bort i 95% av fallen, och de flesta perforationer kan repareras framgångsrikt. Finns det sprickor ses dessa i mikroskopet. Långa och grova stift kan avlägsnas utan åverkan på roten, liksom avbrutna stift. Att behandla även stiftförsedda tänder genom bryggor går utmärkt. Behöver en tand rotspetsopereras kan detta göras med hög precision. Sammantaget innebär arbetet i mikroskop att nästan alla tänder kan behandlas med goda resultat. Vi har en unik garanti på våra rotbehandlingar. Detta innebär att man bara betalar en gång upp till vår högsta kostnad (2006-2014: 7900kr, från 2014-09-01 9500kr) för att få tanden färdigbehandlad, oberoende av hur mycket tid och arbete som krävs. Skulle denna behandling visa sig otillräcklig och det blir nödvändigt med ytterligare åtgärder, såsom mer rotbehandling eller extraktion, gör vi det gratis då man nått kostnadstaket. Garantin gäller för obegränsad tid för behandlingar som utförs av mig.

Helena Riahi, Tandhygienist

Helena Riahi, Tandhygienist

Område Tandhygienist

e-post helena.riahi@brahekliniken.se

Telefon 070 727 62 07

Om: Är utbildad på Karolinska Institutet och har arbetat över tjugo år inom privattandvård. Min ambition är att hjälpa mina patienter att behålla ett friskt vitt leende livet ut. För mig är det viktigt att mina patienter behandlas i en professionell, lugn och avslappnad miljö där patientens välbefinnande är i fokus.Som en del i att erbjuda bästa möjliga vård samarbetar jag med samtliga specialister på Brahekliniken.

Thérèse Rudolfsson,specialist protetik

Thérèse Rudolfsson,specialist protetik

Område Specialist Protetik

e-post therese.rudolfsson@brahekliniken.se

Telefon 08-660 31 03

Om: Thérèse Rudolfsson är legitimerad tandläkare och specialist i Oral protetik. Thérèse tog sin tandläkarexamen 2004 vid Karolinska Institutet. De första fyra åren som tandläkare arbetade hon i Linköping på Folktandvården Östergötland. Därefter var Thérèse fortsatt verksam som allmäntandläkare för både vuxna och barn inom Folktandvården Stockholm. 2016-2019 gjordes specialistutbildningen i Oral Protetik vid Eastmaninstitutet. Oral protetik handlar om att ersätta saknade eller skadade tänder genom att göra kronor, broar, implantat och proteser. Teamtandvård är en viktigt komponent i den protetiska vardagen. Utredningar och behandling sker ofta i nära samarbete med andra specialisttandläkare och i omvårdnaden kring patienten spelar tandsköterskan en viktig roll. Tillsammans med tandtekniker skapas sedan en så god funktion och estetik som möjligt. På Brahekliniken erbjuds en modern behandling förankrad i vetenskap och beprövad erfarenhet där du som patient är i fokus.

Nina Parkbring,Tandläkare allmäntandvård

Nina Parkbring,Tandläkare allmäntandvård

Område Vuxentandvård

e-post nina.parkbring@brahekliniken.se

Telefon 08-660 40 80

Om: Nina Parkbring är utbildad på Karolinska Institutet och tog sin tandläkarexamen 2010. Sedan dess verksam som allmäntandläkare på Folktandvården med både barn- och vuxentandvård. De senaste åren inom akuttandvård med intresse för kirurgi och protetik. Nina Parkbring arbetar tillsammans med syster Kristina och erbjuder vuxentandvård vilket innefattar allt från lagningar, tandextraktioner, rotfyllningar och mycket mer. Tekniken är den modernaste vad gäller estetiska lösningar som t. ex helkeramiska konstruktioner, porslinsinlägg och skalfasader. Arbetet sker lugnt och metodiskt för att du som patient ska känna dig så trygg som möjligt. Samarbetet med alla specialister på Brahekliniken sker kontinuerligt för att ge patienterna bästa möjliga vård.

Publikationer: Khalil D1, Hultin M1, Andersson Fred L2, Parkbring Olsson N2, Lund B3,4. Antibiotic prescription patterns among Swedish dentists working with dental implant surgery: adherence to recommendations. Clinical Oral Implants Research 2015 Sep; 26(9):1064-9

Marie Tullberg, Specialist

Marie Tullberg, Specialist

Område Specialist, bettfysiologi, parodontologi

e-post marie.tullberg@brahekliniken.se

Telefon Syster Susanne tel: 08-660 20 23

Om: Jag är utbildad på Karolinska Institutet och fick min tandläkarexamen 1979. Sen dess har jag haft privatpraktik och parallellt har jag vidareutvecklat mitt odontologiska kunnande genom forskning, lärartjänst och specialistutbildning på Tandläkarhögskolan på Karolinska Institutet och genom produktchefskap och utbildningsansvar inom olika dentalföretag och nu med kursverksamhet bl.a inom Sveriges Tandläkarförbund. Jag är också handledare för specialistutbildningen i bettfysiologi, här på kliniken. Jag har därför i huvudsak koncentrerat min verksamhet till de patienter som har orofacial smärta och störd käkfunktion dvs de med bettfysiologiska symptom såsom huvudvärk, whip-lash, yrsel, tinnitus, lock, knäppningar och öronvärk, då det är en stor grupp individer (c:a 15 % av Sveriges befolkning), där många lider svårt. Jag kan också titulera mig “uppfinnare” då jag i samarbete med Roberto Losciale, slöjdlärare, tagit fram ett pedagogiskt hjälpmedel, Gapnap, som är en avslappningspinne, för spända käkar och ansiktsmuskulatur. Se artikel i Dentalmagazinet Medlem och ledamot i NordÖstra Kursnämnden i Sveriges Tandläkarförbund. Medlem i Privattandläkarna och Sveriges Privata Specialisttandläkare samt i ämnesföreningarna för bettfysiologi SFB och parodontologi, Apollonia och Svenska Laser-Medicinska Sällskapet (SLMS).

Publikationer: ǁǁ Axelsson R, Tullberg M, Ernberg M, Hedenberg-Magnusson B. Symptoms and signs of temporomandibular disorders in patients with sudden sensoneural hearing loss. SWED DENT J 2009;33 115-123. ǁǁ Tullberg M, Ernberg M.Long-term effect on tinnitus by treatment of temporomandibular disorders: a two-year follow-up by questionnaire. Acta Odontol Scand. 2006 Apr;64(2):89-96. ǁǁ Tullberg M, Alstergren PJ, Ernberg MM. Effects of low-power laser exposure on masseter muscle pain and microcirculation. Pain. 2003 Sep;105(1-2):89-96 ǁǁ Tullberg M, Tsarapatsani P, Huggare J, Kopp S. Long-term follow-up of early treatment of unilateral forced posterior cross-bite with regard to temporomandibular disorders and associated symptoms. Acta Odontol Scand. 2001 Oct;59(5):280-4. ǁǁ Tsarapatsani P, Tullberg M, Lindner A, Huggare J. Long-term follow-up of early treatment of unilateral forced posterior cross-bite. Orofacial status. Acta Odontol Scand. 1999 Apr;57(2):97-104. ǁǁ Oden A, Tullberg M. Cracks in gold crowns cemented on amalgam restorations. Acta Odontol Scand. 1985 Mar;43(1):15-7.

Utbildningar och arbetsplatser ǁǁ 1979 Tandläkarexamen ǁǁ 1979- Privattandläkare ǁǁ 1979-83 Ass. tandläkare. Odont. Inst KI i Huddinge ǁǁ 1983-87 Produktchef LIC dental ǁǁ 1987-89 Utbildningsansvarig Dental Medico ǁǁ 1989 5 poängsutbildning implantologi ǁǁ 1989-96 ST- tandläkare Odont. Inst KI i Huddinge ǁǁ 1994 Bitr. övertandläkare spec.klin Södertälje ǁǁ 1996 Specialisttandläkare tandlossningssjukdomar ǁǁ 2004 Specialisttandläkare bettfysiologi

Per Calme, tandläkare, allmäntandvård

Per Calme, tandläkare, allmäntandvård

Område Allmäntandvård

e-post per.calme@brahekliniken.se

Telefon 08-660 60 33

Om: Per Calme arbetar med syster Helén. Vi arbetar med all typ av vuxen allmäntandvård (ej barntandvård). Vi lägger ned stor omsorg och tid för varje patient för att alla patienter ska känna sig lugna och trygga. Vi har ett intimt samarbete med alla specialister på Brahekliniken för att ge patienten bästa möjliga vård. Som rutin kallar vi patienten regelbundet / efter önskemål för uppföljning. Vi använder oss av den modernaste tekniken. För att Brahekliniken inte ska behöva stänga på somrarna så har Per Calme öppet under juli månad. På så sätt behöver inte patienten besöka en akutmottagning. Per Calme hjälper då alla patienter på Braheklinken och även andra patienter som söker hjälp.